Türkiye’nin Bitki Örtüsü

Forumlar Çevre Türkiye’nin Bitki Örtüsü

 • Gönderi
  admin
  Anahtar yönetici
  TR
  Bir bölgede ya da bir ülkede doğal olarak bulunan toprak ya da doğal olarak yetişen bitkilerin, ağaçların oluşturduğu topluluklar o ülkenin ya da bölgenin bitki örtüsünü oluşturur.

  Bitki örtüsünün gelişmesine etki eden faktörler

  1. İklim
  2. Toprak özellikleri
  3. Yer şekilleri
  4. Topoğrafya

  Türkiye’nin bitki örtüsünün zengin olmasına neden olan faktörler

  1. İklim etkisi
  2. Yüzey şekillerinin etkisi
  3. Toprak ve Ana Materyalin Etkisi
  4. İnsan etkisi
  5. İklim değişmeleri

  Türkiye’nin bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesinin nedenleri

  1. Çok çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
  2. Yer şekillerinin çeşitli olması
  3. Yer şekillerinin kısa mesafelerde değişiklik göstermesi
  4. Deniz seviyesinden itibaren her yükselti basamağında arazilerin olması
  5. Orta kuşakta yer alması
  6. Jeolojik devirlerde görülen iklim değişimleri etkili olmuştur.

  Türkiye’nin bitki örtüsünü oluşturan bitki toplulukları

  1. Ormanlar
  2. Maki
  3. Bozkır
  4. Dağ Çayırları

  Ülkemizde en fazla ormanlık alanların bulunduğu bölge

  Karadeniz Bölgesi’nde %25 en az Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde %3 orman örtüsü vardır. Ormanlarımızın yaklaşık %41’ı geniş yapraklı %60’ı iğne yapraklı ağaçlardan oluşur.

  İğne yapraklı ağaçlar türleri

  Kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, sedir, ladin ve servi ağaçlarından oluşur.

  Geniş yaprakı ağaç türleri

  Meşe, kayın, gürgün, kestane, kızılağaç, kavak, ıhlamur, akçaağaç ve dişbudak gibi ağaçlar.

  Karadeniz Ormanları

  Gürcistan sınırından Bulgaristan sınırına kadar uzanan dağların denize bakan yamaçlarında yer alan ormanlardır.

  Karadeniz ormanları orman varlığımızın yaklaşık ¼ ünden fazlasını oluşturur.

  Karadeniz ormanlarının özellikleri

  1. Nemli orman özelliği gösterirler.
  2. Ağaç türü oldukça fazladır.
  3. Ağaçlar gür, sık ve yüksek boyludur.

  Ege ve Akdeniz Ormanları

  Bu ormanlar, Karadeniz ormanlarından yaz kuraklığının daha belirgin olmasıyla ayrılırlar. Ege kıyılarında kıyıdan 500-600 m. Ye kadar makiler daha sonra ormanlar yer alır.

  Akdeniz kıyı kuşağında ise kıyıdan 900-1000 m. ye kadar makiler daha sonraki yükseltilerde orman örtüsü yer alır.

  Ege ormanlarımızda kızılçam, karaçam, kayın ve meşe’den oluşur.

  Akdeniz ormanlarımızda kızılçam, sığla ağacı, sedir, Toros Göknarı, karaçam, ardıç, katran, meşe ve kasnak meşesinden oluşur.

  İç Bölge Ormanları

  İç bölgelerdeki ormanlar kuraklık ve soğuğa dayanıklı ağaçlardan oluşur. Bu ormanlar çok gür değillerdir. İç bölge ormanları meşe, karaçam ve ardıç gibi ağaçlardan oluşurlar.

  Çalı Formasyonu (Maki): Akdeniz Bölgesi’nde 800-1000 m.ye kadar, Ege Bölgesinde 300-400m. ye kadar yetişebilmektedir. Güney Marmara da ise kıyıya yakın yerlerde görülür.

  Yalancı maki

  Karadeniz kıyılarında orman örtüsünün tahrip olmasıyla ortaya çıkan maki topluluğuna yalancı maki (psödomaki) denir. Örnekleri: fındık, orman gülü ve bazı sarmaşık yalancı makiler.

  Garig

  Akdeniz kıyılarındaki makilerin tahribiyle oluşmuş daha küçük bitki topluluğuna “garig” denir.

  Ot Formasyonu (Bozkır ve Çayırlar): Bozkırlar, iç bölgelerde, ilkbahar yağmurlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan ve yok olan otlardır. Ot formasyonu örnekleri; Geven, koyun yumağı, üzerlik yavşan otu, çoban yastığı, gelincik ve sığır kuyruğudur.

  Dağ Çayırı

  Orman üst sınırından sonra yetişen otlara Dağ Çayırı denir.

  Türkiye’de Endemik ve Relikt bitkiler

  Üçüncü ve dördüncü jeolojik dönemlerdeki iklim değişimlerinde oluşan bitkilere de rastlanır. Bunlar relikt(kalıntı) ve endemik bitkilerdir.

  Relikt Bitkiler: Dördüncü zamandaki iklim değişimlerine bağlı olarak yetişen ve günümüz şartlarında yetişmesi mümkün olmayan bitkilerdir. Ülkemizdeki bitkilerin üçte biri relikt bitkilerdir.

  Ülkemizdeki endemik bitkilerin bölgelere göre dağılımı

  1. Akdeniz Bölgesi (862)
  2. Doğu Anadolu Bölgesi (471)
  3. İç Anadolu Bölgesi (335)
  4. Karadeniz Bölgesi (277)
  5. Ege Bölgesi (171)
  6. Marmara Bölgesi (102)
  7. Doğu Anadolu Bölgesi (64)
  0
  0
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.